E-mail: office@farmsense.bg

Фарм Сенс АД

КОИ СМЕ НИЕ

ФАРМ СЕНС е акционерно дружество, създадено през 1993 г.
Основната дейност на дружество включва търговия, съхранение, транспорт и логистика на зърно и маслодайни култури. Основните култури, с които дружеството търгува са хлебна пшеница, фуражна пшеница, ечемик, царевица, слънчогледово семе и рапица. Дружество търгува основно в Централна, Северна и Североизточна България. Това са най- големите зърнопроизводствени региони в страната, в които е съсредоточена най-голямото производство на зърно.
Съхранението се извършва в собствени силози и плоски складове, разположени в различни точки на Североизточна България с общ капацитет около 275 000 тона. Фарм Сенс АД е регистриран търговц на устойчива биомаса по международните стандарти ISCC и ISCC +.
Дружеството има богат опит и дългосрочно партньорство с множество производители, преработватели, мелници и други търговски дружества чрез щателно селектиране на стоката, която доставяме, за да осигурим на клиентите си най-доброто качество на конкурентни цени.

Фарм Сенс АД разполага със собствен автопарк, състоящ се от 40 камиона. Дружеството осъществява износ на зърно и маслодайни култури на международния пазар в активно сътрудничество с водещи световни търговски компании.